Sydvestjysk Sygehus

i 2015 vandt Leonard Forslund en skitsekonkurrence i forbindelse med udvidelsen af Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Nu fem år senere er ”Color, light and reflection” realiseret - og hvor er det fantastisk at se ord og skitser omsat til håndgribelig kunst.

Projekt: Integreret kunst / Kunststrategi

Bygherre: Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Kunstner: Leonard Forslund

Titel: Color, light and reflection

Sted: Sydvestjysk Sygehus Esbjert

Årstal: 2015 - 2020

Foto:

Med flere nedslag i huset og stor visuel gennemslagskraft følges patientens helende rejse – konkret gennem bygningen og symbolsk videre i livet. Se herunder farverne bølge meditativt ved ankomst i foyeren.

IN SITU har fungeret som rådgiver og har i samarbejde med et tværfagligt udvalg udviklet en kunststrategi, som kan fungere som styreredskab fremadrettet og sikre kvaliteten af integreret kunst på stedet.

No items found.