Om IN SITU

IN SITU har siden 2006 arbejdet med at realisere markante kunstprojekter i arkitektur og byrum ud fra en vision om, at når kunsten forholder sig til det konkrete sted, rummer den et potentiale, der rækker langt ud over evnen til at stimulere den æstetiske sans... Kunsten kan forankre identitet og katalysere sociale processer. Den kan skabe nye fortællinger og mødesteder på tværs af kulturer.

IN SITU arbejder for at udfordre og nytænke de gængse formater indenfor stedsspecifik kunst og at højne kvaliteten af kunstprojekter, der bliver realiseret i bygninger og byrum. Vi stræber efter at kunstprojekter igangsættes så tidligt som muligt, da det sikrer at kunsten bliver et succesfuldt integreret element. 

IN SITU fungerer som kunstfaglig rådgiver for både private bygherrer, kommuner, regioner og staten. Udover at varetage den kunstfaglige kvalitetssikring, kuratering og projektledelse i forbindelse med realisering af kunstprojekter, udvikler vi kunststrategier og handlingsplaner, der skal sikre operationaliseringen af strategierne. Vi har desuden specialiseret os i at udvikle og facillitere forskellige former for udbudsprocesser og konkurrencer med kunstnere. 

IN SITU har særlig stor erfaring indenfor feltet sundhed, idet vi har udarbejdet kunststrategier og arbejdet med implementeringen af dem for en række af landets nye hospitaler.

IN SITU har i perioden 2016-19 fungeret som Bygningsstyrelsens faste kunstfaglige bygherrerådgiver på statsligt byggeri, og har siden 2019 fungeret som en del af konsulentordningen ved Statens Kunstfond i forbindelse med integrering af kunst i statsligt byggeri.

IN SITU er stiftet af Jane Løvschall Dolmer og Trine Møller Madsen i 2006.
Fra 2022 drives IN SITU af Jane Løvschall Dolmer. Vi indgår løbende i teams, både med vores faste samarbejdspartnere og andre freelancerådgivere.

Portrait of Jane Løschall Dolmer
Jane Løvschall Dolmer
Direktør

Cand.mag i Kunsthistorie og Moderne Kultur og Kulturformidling . Har bl.a. varetaget Nykredits kunstsamling, arbejdet som museumsinspektør på Bornholms Kunstmuseum og udstillingsinspektør på GL STRAND

Mail: jane@insitu.dk
Mobil: 61260695

Faste samarbejdspartnere

Karina Lykkesborg
Freelance sparringspartner (og kommunikatør)  

Cand.mag. i Fransk og Æstetik & Kultur. Formidler, kommunikatør, konceptudvikler, program- og tilrettelægger indenfor den billed- og scenekunstneriske dagsorden. Erfaring bl.a. som redaktør og tilrettelægger hos Bikubenfonden, Kunsthal Charlottenborgs Kaffeklub, Art Hub Copenhagen, Thoravej29 og Folkemødet. Tidl. pressechef på Teater FÅR302. Foto: Luna Stage
Portrait of Matilde Best
Matilde Best
‍Kurator og kunstkonsulent med base i Aarhus.

Cand.mag. i Kunsthistorie fra Københavns Universitet og tidligere leder af Regelbau 411. Foruden IN SITU tæller hendes samarbejder bl.a. Struer Tracks, Gernes Fonden og Udstillingsstedet Sydhavn Station.
Johs Schmidt
Rådgiver

Johs Schmidt har 12 år som senior vurderingsmand i auktionsbranchen og mere end 20 i kunstbranchen. Driver Københavns Kunsthandel der både vurderer, køber og sælger kvalitetskunst.

Kunder

Statslige
Bygningsstyrelsen
Statens Kunstfond
Told og Skat
Forsvarsministeriet
Forsvarets Ejendomsstyrelse
SKAT
Retten i Aarhus
Politiskolen i Vejle    
Syddansk Universitet
Aalborg universitet
Københavns Universitet
RUC   
Erhvervsstyrelsen
Eksport Kredit Fonden

Regioner/ hospitaler
Region Midt /Regionshospitalet Gødstrup
Region Midt / PsykiatrienSkejby
Region Hovedstaden/ Bodil Eskesen Centret
Region Hovedstaden / Rigshospitalet NationaltVidenscenter for Demens
Region Sjælland / Universitetshospitalet Sjælland 
Region Syddanmark / Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Region Syddanmark / Sygehus Sønderjylland
Region Nord / Nyt Aalborg Uniiversitetshospital

Kommuner
Ikast-Brande Kommune 
Herning kommune
Sønderborg kommune
Københavns Kommune
Gladsaxe Kommune
Aalborg kommune
Lemvig Kommune
Syddjurs kommune
Frederiksberg kommune
Norddjurs Kommune
Høje Taastrup kommune
Frederikssund Kommune

Andre
Kanalbyen, Fredericia 
TUBA
IRMA
Midtbyens Gymnasium,Viborg
Sophienholm
Folketinget  
EIFO
Danfoss
EY
KPMG
MT Højgaard   
Augustiana
Musicon  
Horten
Danske Fysioterapeuter
Center for Døve
Naturgas Fyn
Simcorp