Sjællands Universitetshospital Køge

Kunststrategi og flere stedsspecifikke kunstprojekter til det kommende Sjællands Universitetshospital

Projekt: Kunststrategi og implementering

Bygherre: Region Sjælland

Kunstner: Mette Winckelmann / Lea Gulditte Hestelund m.fl.

Titel: JORDLUFTRUMTID / UT

Sted: Sjællands Universitetshospital, Køge

Årstal: 2018-

Fondsdonationer: Ny Carlsbergfondet, Simon Faugner Hartmanns familiefond m.fl.

Foto: Billeder fra skitser

På Sjællands kommende Universitetshospital Sjælland i Køge skal der integreres kunst i det fysiske miljø og i den daglige oplevelse af hospitalet, og derfor er der udarbejdet en kunststrategi som danner afsæt for arbejdet med kunsten.

Arkitektur og tidshorisont giver mulighed for integrering af kunst i både bygninger og landskab. Målet er bl.a., at kunsten skal favne og forbinde den store skala med den menneskelige skala og gennem mangfoldighed medvirke til at forme særlige steder og oplevelsesrum for den enkelte patient samt pårørende og personale.

Når hospitalet åbner i 2026, vil et væg-integreret kunstprojekt af Mette Winckelmann tage imod brugerne i hospitalets foyer.

"Arkitekturen er skabt til mennesker, og på hospitalet er kroppen i fokus. Mennesker kommer ind og ud af foyeren, tager ophold, eller går igennem: Patienter der skal behandles på sygehuset, pårørende der skal besøge patienterne, og så dem der er på arbejde eller under uddannelse.
Fælles for de besøgende, er at de er i en proces hvor noget er under forandring. Der kan være en øget sårbarhed, det skal der tages højde for i de omgivelser som er de første man møder ved ankomsten til hospitalet ", Mette Winckelmann

Og Lea Guldditte Hestelund skaber en række skulpturelle værker til området udenfor det nye Universitetshospital i Køge. Kunstværkerne er doneret af Ny Carlsberg Fondet.


Skulpturerne vil blandt andet bidrage til, at omgivelserne omkring hospitalet indbyder til at både patienter, pårørende og borgerne i Køge kan benytte udearealerne til oplevelser og ophold.

” Jeg håber, at skulpturerne kan skabe en lomme for brugere og besøgende, der rummer både alvor, glæde og varme, at de på én gang spejler og skaber en pause i opholdet på hospitalet ” Lea Gulditte Hestelund


IN SITU fungerer som kunstfaglig rådgiver for implementering af den overordnede kunststrategi på Sjællands Universitetshospital, Køge i et team med Ulrikke Neergaard, KØS og Jørgen Carlo Larsen, Statens Kunstfond.  

No items found.