Politi og Toldmyndighederne i Padborg

Til Politi- og Toldmyndighederne i Padborg har billedkunstner Malene Nors Tardrup skabt værket “Til Grænsen”.

Projekt: Stedsspecfikt kunstprojekt

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Kunstner: Malene Nors Tardrup

Titel: Til Grænsen

Sted: Politi- og Toldmyndighederne i Padborg

Årstal: 2022

Foto: Malene Nors Tardrup

Gennem gamle, lokale landkort og billeder af stedkendte trækfugle og deres ruter, udforsker projektet grænsedragningers betydning.

Lige så længe mennesker har udforsket verden, har vi sat grænser i den. Det sønderjyske grænseland har i tider præget af krig, krise og pandemi fået øgetbevågenhed. Imens vi lukker vores porte for at afskærme os for omverdenen, bevæger trækfugle sig i egne mønstre og blæser på nationer og grænser.
Kunstprojektet understøtter identiteten på tværs af huset og tager afsæt i de konkrete fysiske rammer og har samtidig relevans for brugerne af huset ved at tage afsæt i deres hverdag som aktører i grænselandet mellem Danmark og Tyskland. 


Projektet omfatter tre store glasmosaikker og et farvet glasværn der er integreret i husets foyer og kantine. Værket går fra kælder til 2. sal samt på trappen mellem stuen og 1. sal.


Kunstprojektet er realiseret med midler aktiveret af Kunstcirkulæret, og skabt i forbindelse med Bygningsstyrelsens modernisering af bygningskompleksetsom huser Politi og Toldmyndighederne i Padborg. 

IN SITU har fungeret som kunstfaglig rådgiver for Bygningsstyrelsen på projektet. 

 

No items found.