Pietas Pavillon - Regionshospitalet i Gødstrup

Fortiden møder fremtiden, nu hvor billedhugger Svend Wiig Hansens (1922-97) monumentale Pietas-relief er færdiginstalleret i den nyopførte Pietas Pavillon ved Regionshospitalet i Gødstrup.

Projekt :

Bygherre:

Kunstner:

Titel:

Sted:

Årstal:

Fondsdonationer: Projektet er gjort muligt med støtte fra Region Midtjylland, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune,  Henny og Johan Richters Fond, Faerchfonden, Midtjysk Skole- og Kulturfond, Johannes Jensen og Helle Mau Jensens Fond, Egefonden og Midt Vestjysk Erhvervspris KPC.

Foto:

Pavillonen er skabt af billedkunstner Ingvar Cronhammar (1947-2021) i samarbejde med arkitekt Palle Hurwitz. Pietas-relieffet af Svend Wiig-Hansen, der måler 20,5 gange 3,3 meter, blev oprindeligt udført til Herning Sygehus i 1976, og består af 326 keramiske fliser. Værket viser livets cyklus og åbner på den måde for refleksion og samtaler om liv og død, sorg og glæde, begejstring og mismod, magt og afmagt og alt derimellem.

Pietas Pavillon er tænkt som et rum til fordybelse, stilhed, nærvær og refleksion både for patienter, pårørende og personalet på Regionshospital Gødstrup, men også for den øvrige offentlighed. Selve pavillonen er udformet som en 7 meter høj trekant, og der er arbejdet med både lyd og lys som stemningsskabende elementer. Når den besøgende træder ind, vil Pietas-relieffet hænge på den modstående væg og være oplyst af et markant ovenlys. I rummet placeres bænke, så man enten kan sidde stille i ro og betragte værket eller føre stille samtaler i fredelige rammer. Pavillonen er udstyret med et klokkespil, udtænkt af Ingvar Cronhammar, som ringer et diskret slag hvert kvarter.

IN SITU har fungeret som kunstrådgiver for Regionshospitalet Gødstrup og været en del af den arbejdsgruppe, der har haft til opgave at gøre det muligt at flytte Pietas-relieffet med til det nye Regionshospital i Gødstrup.

Pietas Pavillonen forventes at stå endelig færdig medio 2024.

Det er FBN Stenhuggeri ApS, som har stået for den udfordrende opgave at nedtage og remontere relieffet.

No items found.