Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet

Kunstprojekt af kunstner Helene Nymann til Nationalt Videnscenter for Demens.

Projekt: Integreret kunst i have

Bygherre: Rigshospitalet

Kunstner: Helene Nymann

Sted: Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet

Fotokreditering: Nationalt Videnscenter for Demens/Tomas Bertelsen

Til Nationalt Videnscenter for Demens' "Demensvenlige have" skabes der i samarbejde med kunstner Helene Nymann et værk. Nationalt Videnscenter for Demens arbejder med forskning, uddannelse og formidling af viden om demens til fagfolk på alle niveauer på tværs af sektorer i Danmark.

Helene Nymann har indledt processen med at udvikle en skitse til værket. Som baggrund for skitsearbejdet har Nymann bl.a. afholdt en workshop med videnscentrets brugergruppe, hvor medlemmernes input blev indsamlet. I workshoppen indgik den ældgamle græske mnemoteknik loci-metoden, også kendt som ’det romerske rum’ eller ’hukommelsespaladset’, der er én blandt flere hukommelsesteknikker, som Nymann har undersøgt i sin kunst og research. Nymann har gennem en årrække arbejdet med hukommelsen som fænomen i sine værker og i sin research. Udarbejdelsen af skitsen er støttet af Statens Kunstfond.

Nationalt Videnscenter for Demens har til formål at ​​​​​​​styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til konkrete behandlings- og plejetilbud, samt at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling i samarbejde med regioner og kommuner. Formålet med centret er at tilgodese behovene hos fagpersoner i regioner og kommune for rådgivning og viden om indsatser, metoder og tilgange, som skaber bedre livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende. Centret skal desuden understøtte politikere og myndigheder nationalt og lokalt i forhold til politikker, prioriteringer, investeringer og beslutninger, som bedst muligt tilgodeser behovene hos mennesker med demens og deres pårørende, som mindsker ulighed i sundhed for mennesker med demens og bidrager til at forebygge demens.

Den "Demensvenlige have" er en del af demonstrationsmiljøet ”Hverdagslivet med demens”. Haven er bygget op omkring fire særlige nedslag, som imødekommer brugergruppens behov: Ro/privat område, wildlife område, aktivitetsområde samt samvær/opholdsområde. Haven består dermed både af afskærmede områder, der signalerer ro og fordybelse, med mulighed for en stille stund, samt område(r) der inviterer til samvær med andre, ligesom der i haven er indrettet et område med plads til forskellige aktiviteter af fysisk karakter. Der er i havens indretning fokuseret på elementer der stimulerer sanserne: et vandelement og dufte og farver fra den rige beplantning, som også tiltrækker sommerfugle, insekter og fugle.  

Kunstprojektet skal fungere både direkte i samspil med de brugere som kommer i haven og samtidig bl.a. gennem formidling via subsitet til programmet "Hverdagslivet med Demens" og derved fungere som et foregangseksempel, der illustrerer og formidler de positive virkninger kunst kan have for demenspatienter, til inspiration for centrets brugere, som kan tage erfaringen med ud i landets plejecentre mm.  

IN SITU fungerer som kunstfaglig rådgiver på projektet.

No items found.