Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet i Odense

Til Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet, skaber Ursula Nistrup fem stentøjsskulpturer på op til tre meter i højden

Projekt: Stedsspecifikt kunstprojekt til uderum

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Kunstner: Ursula Nistrup

Titel: States of Mind

Sted: SDU, Odense

Årstal: 2023

Foto: skitser

Skulpturerne er organiske i deres former som forestiller plantevækster i forskellige stadier af deres udfoldelse.

De fem skulpturer skal skabe rum og forbindelser på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og bliver placeret på et udendørs campusstrøg. De endelige værker vil står færdige på campus i løbet af 2023. 

Det stedsspecifikke værk vil være med til at bidrage til oplevelsen af identitet, tilhørsforhold og sammenhæng på MMMI samt tilbyde et åbent og sanseligt rum som supplement til de aktiviteter og processer, der foregår på instituttet og det øvrige fakultet. 

Den nye MMMI-bygning er tegnet af CUBO Arkitekter, mens Kristine Jensens Tegnestue står bag landskabsplanen. Byggeriet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal.

IN SITU fungerer som kunstfaglig rådgiver på projektet som er kommissioneret af Bygningsstyrelsen.

No items found.