Kunststrategi - Lemvig Kommune

IN SITU har fungeret som rådgiver for Lemvig Kommune i udviklingen af en samlet kunststrategi for kommunen.

Projekt: Kunststrategi, Lemvig Kommune

Kunde: Lemvig Kommune

Årstal: 2021

Foto: Jeppe Hein, Modified Social Benches (2017)

Lemvig Kommunale Billedkunstråd og Lemvig Kommunes Familie- og Kulturudvalg tog initiativ til udviklingen af en kunststrategi for Lemvig Kommune, som fungerer som overordnet rettesnor i forhold til kunsten i det offentlige rum i hele kommunen.

Statens Kunstfond har støttet projektet, og IN SITU var udpeget som rådgiver, der skulle hjælpe Lemvig Kommune i mål med formuleringen af strategien. Strategien har bl.a. fokus på krydsfeltet mellem natur, kultur og kunst, og bidrager til at tydeliggøre egnens særkender samt skabe sammenhængskraft blandt kommunens borgere.

Kunststrategien kan læses her: http://www.lemvig.dk/borger/kultur/vision-for-kunst-i-det-offentlige-rum

No items found.