Kanalbyen Fredericia

Til den nye bydel, Kanalbyen, i Fredericia er der blevet skabt en lang række kunstprojekter. Det har fra byudviklingens start været et ønske, at kunsten skulle kobles tæt til kerneprocesserne. Pejlemærkerne har været kunst, der kunne styrke Kanalbyens identitet, skabe samlingspunkter, sammenhænge og forløb i nærkontakt med beboerne og områdets besøgende. De seks realiserede kunstprojekter underbygger hver især pejlemærkerne på forskellig vis.

Projekt: Kunst i byudvikling

Bygherre: Fredericia Kommune og Realdania By & Byg

Kunstner/titel:

Amalie Smith, RadioSfæren

Borgman Lenk, KajensGrammatik

Kirstine Roepstorff, HYDRA

Signe Guttormsen, DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE

Peter Holst Henckel, Flora Danica Aquatica

FOS, GadensPartitur

Sted: Kanalbyen i Fredericia

Årstal: 2018-2022

?Fondsdonationer?: Statens Kunstfond

Foto:

David Stjernholm (Amalie Smith, RadioSfæren)

Lasse Hyldager (Borgman Lenk, KajensGrammatik)

Charlie Gaugler (Kirstine Roepstorff, HYDRA)

Jan Søndergaard (Signe Guttormsen, DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE)

Peter Holst Henckel (Peter Holst Henckel, Flora Danica Aquatica)

Skister (FOS, GadensPartitur)

Værket HYDRA (2020) af billedkunstner Kirstine Roepstorff er skabt til et parkeringshus i Kanalbyen. Parkeringshuset indhylles via det kunstneriske udtryk i stemning, og de store grønne kar på husets tag, i stil med regnvandsbeholdere, skaber en bevægelse af vand ned over huset, så der på den måde gives liv og blødhed til den hårde beton og til de planter, som med tiden vil skabe en grønnere facade. Som en del af værket er der monteret et stort øje i glasmosaik, som skaber en sanselig effekt med spil af farver og skygger, der har forskellige udtryk hen over døgnets timer. Værket har fået navnet HYDRA, et navn der er inspireret af både vandet i Kanalbyen og modet til at drømme.

Signe Guttormsen har som en del af boligbyggeriet Kongens Punkt i Kanalbyenskabt værket DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE (2020) i byggeriets fællesgårdrum. Værket er en hilsen til fortidens fabriksarbejdere og det fabriksområde, der tidligere lå på stedet. Fysisk udgør værket et værn i cortenstål opført omkring en cirkulær gennembrydning i dækket. I værnet indgårteksten “DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE” samt et billede af plantegninger. I det nedre gårdrum ved parkeringskælderen fortsætter værket i en installationbestående af duge ophængt på tværgående vis, der danner et billede af vasketøj. 

Værket Radio Sfæren (2022) af forfatter og kunstner Amalie Smith er et digitalt lydværk skabt til parken Søndervold. På www.sfæren.nu finder du radiostationen, der spiller live døgnet rundt. Lydfladen består af tale, musik og naturlyde, som kombineres på nye måder afhængig af vejrforhold og døgnetsrytme. Radio Sfæren er derfor et værk, du kan vende tilbage til mange gange og hver gang høre noget nyt. Mellem solopgang og solnedgang kan du på Radio Sfærenhøre mere om parkens og områdets historie. Der er blandt andet interviews med lokale fiskere, frøsamlere og tidligere fabriksarbejdere, med arkitekterne bag parken og med forskere i planter, biodiversitet og klimaløsninger. På den mådeunderbygger og styrker værket områdets identitet og skaber et digitalt samlingspunkt i et fysisk samlingspunkt, parken, for områdets beboere og besøgende. Radio Sfæren er lavet i samarbejde med komponist Simon Brinck og programmør Asger Behncke Jacobsen.

Den dansk-tyske kunstnerduo Anna Borgman og Candy Lenk har skabt værket Kajens Grammatik (2022) som en hilsen til havnen og alle de søfolk og arbejdsmænd, som gennem tiden har befolket den. Værket, som er placeret ved boligbyggeriet Promenaden ud til Frederiks Kanal, består af fem farverigemaster. Nogle af masterne har indbygget lys, der automatisk tændes, når mørketfalder på. På den måde tilbyder værket forskellige oplevelser på forskelligetider af døgnet. Værket er dermed også en salut til dem, der befolker Kanalbyen og til de gæster, der sejler ind i Gl. Havn eller går tur langs kanalen.

Til tre opgange i boligbyggeriet Langebro har kunstner Peter Holst Henckel skabt værket  Flora Danica Aquatica(2019). I hver opgang har Henckel skabt tre unikke seks etager høje kunstværkerinspireret af vandplanter. De store motiver er blandt andet påført med messing.Også gulvene i opgangene indgår i værket og er specielt fremstillet med inspiration fra sandkrusninger på havets bund. Hver opgang har sin egen gulvfarve. 

Gadens Partitur (forventet 2024) bliver skabt af kunstneren FOS. Værket som blandt andet består af en musikalsk komposition, vil man kunne opleve når man ringer på hos beboerne i Kongensstræde 90. Foran opgangen vil man desuden kunnefinde en bænk med bølgeagtig form langs husets facade, som også er en del af værket. 

Statens Kunstfond har været involveret med støtte til igangsættelse af en rækkeskitseforslag og har tilknyttet IN SITU som rådgiver og facilitator på projektet. Kanalbyen vil på sigt huse ca. 3000 fredericianere og omkring ​​2.800 arbejdspladser. Byudviklingsprojektet er et samarbejde mellem Realdania By & Byg og Fredericia Kommune.

Læs mere på Kanalbyens egen hjemmeside: https://kanalbyen.dk/oplev-kanalbyen/kunst-i-kanalbyen/

No items found.