Foyeren i Regionshospitalet Gødstrup

Til Foyeren i Regionshospitalet Gødstrup har Erik A. Frandsen skabt et monumentalt, integreret kunstprojekt

Projekt: Regionshospitalet Gødstrup

Bygherre: Region Midtjylland

Kunstner: Erik A. Frandsen

Sted: Foyeren

Årstal: 2022

Foto: (c) Erik A. Frandsen

Foyeren i Gødstrup er 375 meter lang gang og er hospitalets hovedfærdselsåre. Der blev tidligt i processen med byggeriet indledt en proces omkring kunst i foyeren. Med afsæt i en grundig analyse af foyeren blev der udarbejdet et kunstprogram og iværksat en skitsekonkurrence med tre deltagende kunstnere. Erik A Frandsen vandt.

Med sin totaludsmykning har Erik A. Frandsen arbejdet med foyeren som en stor komposition, hvor der bliver skabt særegne rum undervejs som kan fungere som visuelle pejlemærker og skabe forskellige stemninger.

Projektet rummer mange forskellige greb og teknikker. Det bærende greb er de fiberbeton-elementer som væggene er beklædt med, som er skabt i samarbejde med  Institut for Kemi ved Aarhus Universitet.

I alt otte store betonvægge på hver 60 kvadratmeter med det motiv af livgivende molekyler, en torso og mennesker, der bevæger sig rundt. Og hver væg er indrammet af hver deres specifikke farvesætning af indgangene for at understøtte wayfindingen i den lange foyer.

Derudover kan opleves et stort frescomaleri, et mirrorpolishedstålbillede, en væg med store glasstiftmosaikker, samt tre søjler dækket af buede LED-skærme, der viser slowmotion-optagelser af kemiske processer. Der har desuden været en løbende kunstnerisk dialog med foyerens møblering hvor farvesætningen er  koordineret med kunsten

 

"Min overordnede tanke har været at skabe en overskuelighedi et anti-hierarkisk og demokratisk foyerforløb fra somatikken og videre ind iPsykiatrien. Det gøres ved at differentiere foyeren i forskellige intime rum,med hver deres karakteristika. Det skal føles som et rart, imødekommende og menneskeligt inkluderende rum at træde ind i. Lige fra det samlende og dog også forskelligartede greb med de ” Erik A. Frandsen.

Projektet blev i 2023 hædret med prisen for årets kunstinstallation af den britiske nonprofitorganisation Design in Mental Health, der arbejder på at skabe bedre design og rammer i sundhedssektoren.

I indstillingen til designprisen står der blandt andet, at "Regionshospitalet Gødstrup udfordrer det traditionelle hospitalsdesign og har et innovativt forhold til kunst, hvor kunstværker i meditative farver af den anerkendte kunstner, Erik A. Frandsen, pryder stedspecifikke områder på hospitalet. De integrerede kunstværker af Erik A. Frandsen bidrager til at skabe et sikrere og roligere miljø, der har en positiv indvirkning på behandlingen og atmosfæren." 

Læs mere om Erik A. Frandsen her

No items found.