Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet (AAU SUND) har den danske kunstnerduo AVPD skabt kunstprojektet ”Possible Impossible” som består af de tre kunstværker: MASS, OPACITY og MURAL.

Projekt: Kunststrategi og Kunstprojekt til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Kunstner: AVPD

Titel: Possible Impossible

Årstal: 2018 -2023

Sted: AAU SUND, Aalborg

Foto: AVPD © 2023

Kunstprojektet består af tre dele MASS, OPACITY og MURAL som er opført sammen med bygningen og er udtænkt specifikt til fakultetet.

På hver sin vis griber MASS, OPACITY og MURAL ind i den konkrete arkitektur. Som umiddelbart genkendelige geometriske objekter eller som en maskine, animeret af usynlige kræfter; luft og algoritmer, der udfordrer vores sanselige erfaring af fysiske fænomener og sætter vores opfattelse af virkeligheden på prøve, og herigennem åbner vores sind for nye erkendelser.  

Værkets titel læner sig op af den problembaserede læring, som Aalborg Universitet er kendt og anerkendt for – en videnskabelig praksis, hvor studerende og forskere identificerer, analyserer, formulerer og løser problemstillinger fra det virkelige liv. En praksis, som AVPD tolker som en praktisk stræben efter at forme utopien som et konkret, løseligt problem, en ambition om at gøre det umulige muligt.

Værket MASS er en betonkugle på 3 meter i diameteren. Et for det blotte øje tungt og statisk objekt – men ubemærket stiger MASS fra 1. sals højde til loftet, bevæger sig ind mellem mødebokse og svæver over gangbroer og flytter sig fra den ene ende af rumme til den anden. Et potent element med egen vilje, en destruktiv kraft, man har formået at styre og tæmme.

MASS hænger i atriet i bygning 11 i en tynd wire fæstnet i en sømløst integreret traverskran, der spænder atriet ud som et tredimensionelt koordinatsystem. En algoritme flytter MASS rundt i atriet.  

MASS spiller på forholdet mellem det vi tror, vi ser, og det vi reelt oplever. I værket iscenesætter AVPD dramaet i øjeblikket, hvor vi opdager, at vi ikke kan stole på vores egen erfaring, i det sekund, hvor vores fundament bliver ustabilt og vi træder ud på nyt terræn for at erkende det ubegribelige.

Værket OPACITY består af fem cirkulære skærme i forskellige størrelser og farver som hænger ned fra loftet på en lige linje i miderakseni atriet i bygning 12.  Translucent tekstil i gul, blålilla, sort og grå nuancer er udspændt over tynde aluminiumsringe lakeret i samme farve.

Ringene sættes i konstant rotation gennem den luft, der naturligt strømmer gennem rummet. Skiftevis indrammer og udvisker OPACITY på den måde motivet foran os. Det ene øjeblik oplever vi den anden side af rummet i et lilla filter for i det næste at miste skiven af syne, når den stiller sig vinkelret på vores synsfelt.  

Fra 1. sal ser vi et spektrum af farver blande sig ind og ud mellem hinanden, mens skærmene udtrykker sig som tætte flader, som vi ser dem fra gulvet eller de øvre etager.

I et kunstnerisk greb spejler OPACITY de redskaber, som læger undersøger kroppen med. Integreret i atriet styrer skærmene vores blik mod specifikke punkter i rummet og retter vores opmærksomhed på, hvad vi ser. De er linser, der bryder motivet, en slags optik som konstant fremkalder og nedbryder rummet i nye konstellationer med en dynamisk lethed, der står i kontrast til den tunge fornemmelse af MASS i bygning 11.

Hver gang en studerende, en forsker eller en gæst går ind i AAU SUND, sætter en plotter en lille plamage akrylmaling på den rå betonvæg i bygning 12 nær bygningens hovedindgang. Værket MURAL er styret af en tilfældighedsalgoritme, der bestemmer i hvilket af de 27.777 punkter, plotteren sætter sit aftryk. Det ene år sprøjter dysen med sort maling, det andet år med hvid.  

Som en seismograf registrerer, tegner og tolker MURAL livets gang i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i form af et 33m2 stort vægmaleri. Over tid tager billedet form. Men frem for at skabe den klarhed forskere efterstræber i grafer og diagrammer, skaber MURAL en abstraktion af brugernes interaktion i AAU SUND. Et fortløbende sindbillede, hvor den sorte og hvide farve skiftevis maler den anden over i en proces, der bryder det foregående motiv ned for at skabe et nyt. Som et forsøg, der aldrig stopper.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet flyttede i 2021 ind i 25.000 kvm nye forsknings- og studiefaciliteter, opført i tæt relation til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). Det er Bygningsstyrelsen, der er bygherre, og derfor er der i henhold til Kunstcirkulæret afsat midler til kunst. Visionerne for kunstprojektet lægger sig i forlængelse af den kunststrategi som IN SITU udviklede sammen med AAU i 2015.

Læs mere om APVD her

IN SITU har fungeret som konsulent for bygningsstyrelsen på opgaven.

No items found.