Center for Diabetes i København

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune opfører et nyt tidsvarende og visionært Center for Diabetes og Hjertesygdomme tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter. Centret opføres i De Gamles by på Nørrebro i København.

Projekt: Stedsspecifikt kunstprojekt

Bygherre: Københavns kommune

Foto: Fra Dorte Mandrups skitse

Målet med det nye hus er at kunne sikre en sammenhængende diabetesindsats for patienter med type 2-diabetes eller en hjertesygdom i Københavns Kommune. Og at kunne imødekomme den øget efterspørgsel på rehabiliteringsforløb, som involverer rådgivning og støtte til livet med disse sygdomme, da det forventes at efterspørgslen i de kommende år vil stige til 2.000 pr. år. Centerets nuværende midlertidige fysiske rammer i Sundhedshuset på Vesterbro har en maximal kapacitet på ca. 900 borgerforløb om året.  

Visionen for det nye center er, at huset åbner sig op for borgerne, som kan drive frivillige aktiviteter, f.eks. madlavning, træning og netværksdannelse og via relationer understøtte vedvarende livsstilsændringer. Man opererer med et begreb om ”tredje halvleg” som står for den tid, der ligger efter den formelle kontakt til centret fx i form af samtaler eller træning, hvor borgeren gerne må bliver og opholde sig – og gerne indgå i fællesskabet med andre.

Visionen er også, at huset skal kunne danne ramme om arrangementer for alle københavnere, f.eks. fællesspisning, hvor fokus er på, hvordan man kan leve et sundt og aktivt liv gennem mad og fællesskaber.

Miljøet i kommende center for Diabetes skal opgraderes med et markant, stedsspecifikt kunstprojekt.  IN SITU fungerer som rådgivende partner med henblik på at udpege en retning for processen for realiseringen af et ambitiøst kunstprojekt, som kan gøre en forskel for centret mange brugere.  

No items found.