AAU Campus Øst i Aalborg

Til Aalborg Universitet Campus Øst skaber Uffe Isolotto værket Horizontal Cathedral.

Projekt: kunstprojekt til Aalborg Universitet, Campus Øst

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Kunstner: Uffe Isolotto

Titel: Horizontal Cathedral

Sted: Campus Øst, Aalborg

Årstal:

Foto: Billede fra skitsen

Fem 10 meter høje skulpturer placeres forskellige steder på Campus. Hver skulptur har karakter af en træ-lignende vækst med en stamme forneden i stål og en krone i toppen. Kronen vil bestå af en stål-konstruktion, der indkapsler ålegræs. I ålegræsset, som er et naturligt materiale, der kommer fra havet, vil der med tiden dannes et nyt biodiverst økosystem i takt med, at planter fra omgivelserne også finder rodfæste i ålegræs-kronerne. Økosystemet vil med sin placering 10 meter over os eksistere uden for vores rækkevidde og indgriben. 

”Min kunstneriske vision er at skabe nye billeder på sammentænkning af natur og teknologi. Kunsten kan spille en rolle i det forestillingsarbejde, der skal til for at nå ud over det kendte, og det kan blive endnu mere frugtbart hvis det foregår i samspil med de nyeste teknologiske landvindinger.”
– Uffe Isolotto

Horizontal Cathedral er en symbolsk, horisontal katedral på Campus, som forener natur og teknologi, og som samtidig stiller spørgsmålet om, om vi som mennesker er nødt til at gentænke forholdet mellem natur og teknologi, hvis vi vil sikre den biodiversitet, der er afgørende for livet på jorden. 

Læs mere om Uffe Isolotto her

IN SITU fungerer som rådgiver for Bygningsstyrelsen og Aalborg Universitet på kunstprojektet. Projektet ventes at stå færdigt i løbet af 2024. 

No items found.